Dnes je: 05.10.2023 Meniny má Viera
Používateľov online: 97 Používateľov v sekcii
Články a reportáže: 1
Registrovaných: 0 Anonymných: 97 Viac ...

Novinky, články, reportáže

Autor: : pilkus
Dátum zverejnenia: 17.04.2009 0:00:00
Zobrazení : 10501

 Dňa 28. januára 1982 o 18:18 hod v železničnej stanici Kostiviarska vošiel vlak Ex 541na koľaj číslo 1 obsadenú vlakom Pn 61673 a narazil na jeho koniec, kde bol zaradený postrkový ušeň.

Železničná stanica Kostiviarska leží na trati Banská Bystrica - Odbočka Dolná Štubňa. Vybavená je staničným elektromechanickým zabezpečovacím zariadením s ústredným prestavovaním výhybiek zo stavadla umiestneného vo výklenku pred dopravnou kanceláriou so samočinným záverom výmen (SP vybavovačom), svetelnými trojznakovými vchodovými a odchodovými návestidlami na sebe závislými a závislými aj na výhybkách. Medzistaničný úsek Banská Bystrica - Kostiviarska je zabezpečený poloautomatickým blokom, úsek Kostiviarska - Uľanka je zabezpečený telefonickým dorozumievaním. Stanica má tri dopravné koľaje a jednu manipulačnú koľaj.


Pred vznikom nehody bola dopravná situácia v železničnej stanici Kostiviarska nasledovná : koľaj číslo 2 bola obsadená súpravou 32 vozidiel od dňa 24.1.1982, koľaj číslo 5 obsadená miestnymi vozňami a koľaje číslo 1 a 3 boli voľné.

O 17:41 hod. došiel do železničnej stanice Kostiviarska vlak Pn 61673 na pravidelnú koľaj číslo 1, kde zostal stáť z dôvodu dispozície zo železničnej stanice Banská Bystrica. Výhybkár dennej zmeny zistil, že vlak došiel celý a námedzníky sú voľné. Toto ohlásil výpravcovi dennej zmeny a zároveň ho požiadal aby mu dovolil sa vzdialiť domov pre cigarety (býva asi 50 metrov od staničnej budovy). Výpravca dennej zmeny mu toto vzdialenie povolil s tým, že sa vráti asi za 5 - 7 minút.

Asi o 17:55 prišiel do dopravnej kancelárie výpravca, ktorý mal nastúpiť do nočnej zmeny. Z tohto dôvodu výpravca dennej zmeny urýchlene dopísal už pripravenú odovzdávku služby (tomu svedčili vynechané dva voľné riadky a to pre vlak 541 a 21206 pred odovzdávkou služby v dopravnom denníku) a o 18:00 hodín službu v železničnej stanici Kostiviarska prevzal výpravca nočnej zmeny.

O 18:10 hod. výpravca, ktorý prevzal službu prijal zo železničnej stanice Uľanka vlak Ex 541. Po obdržaní hlásenia skutočného prechodu vlaku Ex 541 v Uľanke o 18:12 hod. zavolal dispozičného výpravcu v železničnej stanici Banská Bystrica, ktorému sa hlásil v službe a dal mu predvídaný odchod vlaku Ex 541o 18:18 hod. s tým, že bude prechodiť odbočkou. Po skončení telefonického hovoru vyšiel do koľajiska zistiť voľnosť vlakovej cesty pre vlak Ex 541 po koľaji číslo 3. Pri návrate späť sa zastavil pri vozňoch na koľaji číslo 5 a poto, vošiel do stavadla, kde zistil , že traťové súhlasové hradlo je zaclonené červeno, čo znamenalo, že odchodové návestidlo nemôže rozsvietiť na návesť dovoľujúcu chod. Vošiel preto do dopravnej kancelárie a na traťovom spojení vyzval telefonicky výpravcu v železničnej stanici Banská Bystrica na udelenie súhlasu pre Ex 541 na zabezpečovacom zariadení. Vrátil sa opäť na stavadlo a po obdržaní súhlasu na traťovom súhlasovom hradle, ktoré sa zaclonilo na bielo, bezmyšlienkovite, bez toho, aby sa presvedčil, či prechodené výmeny sú postavené a zaistené v správnej polohe na tretiu a z tretej koľaje, dovolil prechod vlaku Ex 541 po koľaji číslo 1 obsadenej vlakom Pn 61673. Keď výpravca zbadal, čo vykonal, nedalo sa už nič robiť, nakoľkodošlo k nárazu vlaku Ex 541 na koniec stojaceho vlaku Pn 61673.

Príčina a zavinenie

Príčinou veľkej nehody je nesprávne postavenie vlakovej cesty výpravcom.

Veľkú nehodu zavinil výpravca (nočnej zmeny) zo železničnej stanice Kostiviarska tým, že nevyužil prípravnú dobu 15 minút na prevzatie služby k prehliadke koľajiska, rozmiestnenia a zaistenia vozňov, t.j. k oboznámeniu sa s dopravnou situáciou v stanici. Po prevzatí služby neprestavil výhybky na voľnú koľaj číslo 3. Pri príprave vlakovej cesty porušil technologické postupy a to tým že začal pripravovať vlakovú cestu bez toho, aby sa presvedčil, či má daný súhlas na chod do železnicnej stanice Banská Bystrica.pre vlak Ex 541 súhlasovým traťovým hradlom. Najprv zisťoval voľnosť koľaje číslo 3, zaujímal sa o vozne odstavené na koľaji číslo 5 a keď sa vrátil na stavadlo zistil, že traťové súhlasové hradlo bolo zaclonené červeno, preto sa odobral do dopravnej kancelárie a telefonicky žiadal o udelenie súhlasu pre chod vlaku Ex 541.

Pri anylyzovaní konania výpravcu v kritickom čase, na základe vyšetrovania možno konštatovať, že ukončovanie činnosti pri príprave vlakovej cesty prebiehalo pri nízkej intenzite pozornosti, oslabená všímavosť, hlavne vo vzťahu k zmene dopravnej situácie, vyvolanej mimoriadnym obsadením prvej hlavnej koľaje, bola psychicky podmienená predčasným prerušením započatého riešeia prípravy vlakovej cesty, pretože bolo bezpodmienečne potrebné skôr riešiť iný úkon - udelenie súhlasu pre odchod vlaku do železničnej stanice Banská Bystrica. Kritický bod je nesporne v príčine narušenia technologického postupu, čo v danom prípade je prvoradou povnnosťou výpravcu. Službu prevzal skôr, ako to určuje rozvr služby a to bez súhlasu náčelníka stanice.

Vyšetrovaním veľkej nehody bolo zistené, že riadne si nekonali služobné povinnosti :

- výpravca (dennej zmeny) zo železničnej stanice Kostiviarska tým, že hoci o dispozícii pre vlak Pn 61673 vedel už asi o 15:45 hod., nevykonal zmenu vchodovej koľaje vzhľadom na chod vlaku Ex 541, ktorý mal v železničnej stanici Kostiviarska predchodiť vlak Pn 61673 tak, aby predchodiaci vlak Ex 541 prechodil po hlavnej koľaji bez zníženia rýchlosti. Po vchoe vlaku Pn 61673 neprestavil, respektíve nenariadil prestaviť, výhybky na voľnú tretiu koľaj. Službu odovzdal skôr, ako určuje rozvrh služby, bez súhlasu náčelníka stanice. Neupozornil pri odovzdávke služby preberajúceho výpravcu na to, kde sa nachádza výhybkár.

- výhybkár zo železničnej stanice Kostiviarska tým, že po vchode vlaku Pn 61673 neprestavil výmeny na voľnú koľaj a potom mimo pracovisko sa zdržal neprimerane dlhú dobu (asi 40 minút).

Následky

Pri veľkej nehode bol usmrtený rušňovodič vlaku Ex 541, ťažkoú ujmu na zdraví utrpeli pomocník rušňovodiča a kandidát rušňovodiča z postrkového rušňa vlaku Pn 61673 a dvaja cestujúci z vlaku Ex 541.

Poškodené boli rušne T 679.0005 a T 478.3030 tak že boli navrhnuté na zrušenie. ďalej bolo poškodených 6 nákladných vozňov, 1 poštový vozeň, 3 osobné vozne, prepravovaný tovar, zabezpečovacie zariadenie a železničný zvršok. Celková škoda činila vyše štyri a pol milióna Kčs.

motoragregát z totálne zdemolovanej T 478.3030 bol vymrštený na strechu T 679.0005
(foto : zbierka Ing Jozef Pilko)
Použitá literatúra : Poučný list 13/1983, Federálne ministerstvo dopravy

Verzia pre tlač Pošli priateľovi
Názory sa nemusia sa zhodovať s názorom redakcie. Redakcia za ne nepreberá zodpovednosť
Príspevkov: 7868
19.04.2009 16:17 19.04.2009 16:17
Re: Poučný list VIII

:smutny: :smutny: :smutny:

TT
Príspevkov: 7738
19.04.2009 20:34 19.04.2009 20:34
Re: Poučný list VIII

poprosím zainteresovaných a skúsenejších......tam hore je na pomarančovej streche nejaké čudo....????....je to skutočne generátor z pomaranča.....vidím dobre...???...neveéérriiííím!!!!

Príspevkov: 11053
23.04.2009 14:30 23.04.2009 14:30
Re: Poučný list VIII

eminem : keby generátor, celý motoragregát. ....ale z "trojky" ktorej zvyšky sú tá hramádka za cénulou pod vagónmi


TT
Príspevkov: 7738
23.04.2009 22:44 23.04.2009 22:44
 Re: Poučný list VIII

ty koky šak to je prúser jak "meridiján"
a fakt už tam vidím aj spalovací motor pri tom generátore